Pakume juriidilise aadressi teenust Tallinna kesklinnas. Juriidilne aadress on parim lahendus ettevõtetele, kelle kontor ei asu Eestis. Aadress kantakse äriregistrisse ning see on avalik informatsioon.   

Lisaks juriidilisele aadressile pakume ka kontaktisiku teenust. Äriseadustik sätestab, et ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Antud isikut nimetatakse kontaktisikuks. Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale. 

Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, on kontaktisiku määramine kohustuslik. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks. 

Dalanta OÜ-le on väljastatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse tegevusluba nr. FIU000248.

Hind: 124 EUR/aasta + 20% KM