Pakume juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenust Tallinna kesklinnas. Juriidilne aadress on suurepärane valik ettevõtetele, kellel ei ole Eestis kontorit. Aadress kantakse äriregistrisse ning on avalik informatsioon. Lisaks juriidilisele aadressile saate meilt ka kontaktisiku teenuse, mis võimaldab ettevõtjal määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Kontaktisiku teenuse abil saate olla kindel, et menetlusdokumendid ja tahteavaldused jõuavad teieni õigeaegselt ja õiget teed pidi.

Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, on kontaktisiku määramine kohustuslik. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks. 

Dalanta OÜ-le on väljastatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse tegevusluba nr. FIU000248.

Hind: 124 EUR/aasta + 22% KM