Kommenteeri

Käibemaksukohustuslasena registreerimine ja kustutamineAvalduse esitamise õigus on

- juriidilise isiku allkirjaõiguslikul isikul,
- riigi-, valla- või linnaasutuse seaduslikul esindajal,
- füüsilisest isikust ettevõtjal ja
- nende poolt volitatud isikul.

Avalduse esitamine

Avalduse esitajal peab olema pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Pääsuõiguse andmiseks peab volitamise õigust omav isik sisenema e-MTAsseesindaja rollis ning valima seal „Seaded“ > „Pääsuõigused“ > „Esindajate pääsuõigused“. Pääsuõiguste administreerimise lehel tuleb sisestada kasutaja isikukood, keda volitatakse, ning valida jaotise „Üksikõigused" all pääsuõigus „Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) avalduste esitamine“.

Rubriigis „Minu pääsuõigused" näete oma pääsuõigusi (õigusi e-MTA teenuste kasutamiseks), saate nendest loobuda ning neid delegeerida (kui on delegeeritav pääsuõigus). Delegeerimine tähendab seda, et annate pääsuõiguse enda esindamiseks teisele isikule edasi.

Avalduse esitamiseks volitatud isikuna valige e-MTAs „Registrid ja päringud“ > „Registreerimine“ > „Käibemaksukohustuslaseks registreerimine“ > „Uus avaldus“ > „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus“ või „Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus“.Lisa kommentaar

Email again: