Kommenteeri

Ettevõtja registreerimine (EORI)

Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (Economic Operators Registration and Identification, EORI) süsteem loodi turvameetmete rakendamiseks. Turvameetmed on tõhusamad, kui asjaomaseid isikuid saab identifitseerida ühtse numbri järgi, mis on iga üksikisiku puhul kordumatu ja kehtib kogu ühenduses.

EORI number on 1. juulist 2009 kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. Kuna EORI numbri registreerimine keskandmebaasis võtab aega, peaksid ettevõtjad taotlema EORI numbri enne tollialaste õigusaktidega hõlmatud tehingute alustamist.

Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri väljastab tema asukoha liikmesriigi tolliasutus või selleks määratud ametiasutus.

Ettevõtja, kes ei asu Euroopa Liidu tolliterritooriumil, peab taotlema EORI numbri talle sobivas liikmesriigis juhul, kui ta teeb Liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse nr 2446/2015 I jaotise 2. peatüki 2. alajao artiklis 5viidatud tollitoiminguid.

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

EORI numbrit saab taotleda juriidilise isiku seaduslik esindaja, esitades elektroonse taotluse e-MTAs, valides seal „Toll" > „Õigused ja kohustused" > „Ettevõtjate registreerimisnumbri taotlemine (EORI)". Taotluse esitamiseks peab juriidilise isiku esindajal e-MTAs olema „Juriidilise isiku esindaja pakett” või pääsuõiguste pakett „Raamatupidaja pakett“.
Lisa kommentaar

Email again: